Skip to main content

Genel Yayın Yönetmeni/İmtiyaz Sahibi
Şükriye Özgül
Yazı İşleri Müdürü
Serkan Özgül
Katkıda Bulunanlar
Filiz Beyhan
Dinçer Karacalar
Reklam
Manşetteyiz Reklam